4havo wiskunde A

 

<< Terug naar het materiaal

 

Hoofdstukken:

lock H4 Combinatoriek

lock H5 Kansrekening

lock H6 Exponentiële formules

lock H7 Grafieken

lock H8 Beschrijvende statistiek

lock H9 Normale verdeling

 

Toetsen:

Twee toetsen per hoofdstuk zijn beschikbaar inclusief uitwerkingen en puntenverdeling. Soms zijn er enkele extra toetsen omdat sommige hoofdstukken bij elkaar genomen kunnen worden, zoals H4 en H5.

 

Praktische opdrachten:

Naast de bovenstaande hoofdstukken en toetsen zijn er voor dit jaar enkele praktische opdrachten beschikbaar. Uitwerkingen en richtlijnen zijn hiervoor beschikbaar.

 

lock Kans (bij H5)
De leerlingen krijgen in een week drie kleine toetsen (1 per les) over het onderwerp Kansrekening (H5). Ze maken de toetsen met een groep van twee of drie leerlingen. Overleg binnen een groep is dus mogelijk en noodzakelijk (!). De opdracht wordt gegeven als voorbereiding voor de toetsweek. De docent bespreekt nadien alledrie de toetsen met de klas.

Van de drie toetsen zijn uitwerkingen en tevens een Powerpoint presentatiebeschikbaar.

 

lock Practicum Excel (bij H8)
De leerlingen krijgen een Excelbestand met daarin gegevens uit een krant en dergelijke. Ze dienen met behulp van Excel grafische voorstellingen van de gegevens te maken en tevens berekeningen (gemiddelde, kwartielafstand, standaarddeviatie,...) op die gegevens uitvoeren.

Een voorbeelduitwerking is beschikbaar.

 

lock Is dit normaal verdeeld? (bij H9)
De leerlingen dienen na te gaan of een bepaalde (toevals)(meet)variabele bij benadering normaal verdeeld is. Voorbeelden hiervan zijn onder andere "het gewicht van 5grams A4-papier" of "de lengte van een schroef " of " de diameter van knikkers". De leerlingen dienen zelf de meetgegevens te verzamelen ( = meten!). De uitwerkingen worden gemaakt in Excel.

Een voorbeelduitwerking bij "het gewicht van 5grams A4-papier" is beschikbaar.