5vwo wiskunde A

 

<< Terug naar het materiaal

 

Al het materiaal van 5vwoA is slechts digitaal (interactief) beschikbaar!

 

Hoofdstukken:

lock H3 Beschrijvende statitiek

lock H4 De binomiale kansverdeling

lock H5 Logaritmen

lock H6 Transformaties

lock H7 Afgeleiden II

 

Toetsen:

Twee toetsen per hoofdstuk zijn beschikbaar inclusief uitwerkingen en puntenverdeling.

 

Praktische opdrachten:

Naast de bovenstaande hoofdstukken en toetsen is er voor dit jaar een praktische opdracht beschikbaar. Uitwerkingen en richtlijnen zijn hiervoor beschikbaar.

 

lock Lineaire regressie (bij H3)
Correlatie en regressie heeft te maken met de samenhang van of het verband tussen variabelen. Correlatie bekijkt de sterkte van de samenhang tussen twee variabelen, terwijl regressie(analyse) in gaat op de aard van de samenhang (i.e. lineair, exponentieel, enzovoorts). De leerlingen krijgen per groepje (2 of 3 leerlingen) het boekje "Lineaire regressie". Ze dienen de opgaven die daarin staan te maken en in te leveren, zowel in Excel als in Word. Een groepje dat bestaat uit drie leerlingen dient meer opgaven te maken.

De volledige uitwerking van de opdracht is aanwezig